За какво друго може да ми помогне онлайн платформата?

– Можете да заявите Занимания по интереси и дейности;

– Можете да видите седмичната програма на ученика и да изберете подходящ график за занимания, например да заявите занимания със спорт в дните, в които детето няма такъв в задължителната програма.