Как и кога се издават кредитни известия и се връщат суми?

Кредитни известия за възстановяване на суми се издават при следните случаи:

– Възстановяване на част от Такса Храна и Такса Фреш– рекапитулация се прави на годишна база, в срок до 31 юли след края на учебната година,съгласно Общите условия към Договор за обучение;

– Възстановяване на част от Такси за Занимания по интереси – рекапитулация се прави на годишна база, в срок до 31 юли след края на учебната година;

– Възстановяване на част от Такса обучение – при предсрочно прекратяване на договора за обучение, в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване;

– Възстановяване на Депозит – при изтичане на срока на договора или при спазване на условията за предсрочно прекратяване на договора, в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване;

– Възстановяване на Такса за зелени и бели училища – при отменени зелени и бели училища, в 14-дневен срок след издаване на Кредитното известие.

Възстановяването на суми се осъществява при наличие на актуална банкова сметка на родителите/настойниците.