Към кои дружества мога да извърша плащане?

Потребителят може да извършва плащания към следните търговци: ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, ЕИК 204426056 и ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТИ  ГЕОРГИ“ ЕООД, ЕИК 204425901.