Поверителност на данните

При и по повод ползването на Портала и услугите в него, ЧСУ/ ЧДГ ще обработва данни за потребителите съгласно Политика за поверителност и защита на личните данни на Портал за електронно плащане. Потребителят се задължава при промяна на посочените в регистрационната форма данни, да актуализира своевременно информацията в своя клиентски профил, на предвиденото за това място или да се свърже с нас за извършване на промяната.