Предоставяни услуги от “Портал за електронни плащания”?

Заплащане по фактури, издадени по повод договор за обучение на дете и/или ученик в ЧДГ „Свети Георги“ и/или ЧСУ „Свети Георги“.