Как да вляза в онлайн “Портал за електронни плащания” ?

След регистрация от администратор на ЧСУ/ ЧДГ и създаване на „Потребителски профил“. Потребителският профил се създава към електронен адрес на родител/ настойник на дете/ ученик, обучаващо се в Частна детска градина „Свети Георги“и/или Частно средно училище „Свети Георги“. Администраторът на ЧСУ/ ЧДГ създава профил на Потребителя и изпраща известие по електронна поща на родителя/ настойника за потвърждаване на активацията на неговия профил в Портала. Потребителят следва да влезе в Портала, да избере и въведе парола. Достъпът до всички услуги от Портала, се осъществява посредством комбинация от електронния адрес и паролата, зададена от потребителя. Достъпът до платформата е през сайта на училището, секция “За родители”, от която се отварят подменюта:

– “Родителски профил Shkolo” – където можете да видите информация за вашето дете и училището.

– “Портал за електронни плащания”- където можете да видите информация за плащанията и да платите дължимите суми.

– “Дейности” – където можете да заявите занимания по интереси и дейности след края на учебния ден и да видите нужната информация.