Как да платя сумата?

Препоръчваме винаги да плащате през онлайн “Портал за електронни плащания”, чрез:

 – Дебитна/Кредитна карта;

 – Банков трансфер;

Така информацията ще се отразява автоматично и възможността за грешка се свежда до минимум. При тези методи на плащане никога няма да надплатите сума или закъснеете с плащане.

При плащания директно през Платформата, веднага се обозначава, че плащането е извършено и системата спира да начислява неустойката на датата, на която е платено през акаунта Ви.

След обработка на информацията, която настъпва след действителния край на деня, но с датата на транзакциите, първо се закрива неустойката, начислена към датата на превода, а след това главницата.

Възможно е да заплатите и чрез индивидуален банков превод по банкова сметка, но тогава винаги ще имате един ден забава, тъй като парите ще постъпят в нашата сметка по-късно и ще бъдат отразени като платени в момента на постъпване по сметка на организацията ни.

 

В случаите, когато платите в ден, предшестващ почивни дни или национални празници, сумата ще постъпи при нас в първия работен ден след почивните дни.

 

 

Стъпки:

“Портал за електронни плащания”

Всеки родител има създаден потребителски профил. Необходимо е да следвате инструкциите, посочени в имейла, за да изберете и въведете парола. Достъпът до Платформата за електронни плащания се осъществява посредством комбинация от електронния Ви адрес (стрелка 1) и паролата (стрелка 2), зададена от Вас като потребител (вижте Фигура 1).

Важно:

Моля, да имате предвид, че линкът за активация на акаунта Ви ще е валиден в срок от 48 часа. В случай, че пропуснете този срок следва да изпратите и-мeйл до reception@stgeorgeschool.eu

 

Моля, да съобразите размера на дължимата и подлежаща за плащане сума с лимита на дебитната/кредитната ви карта. В случай, че вноската е по-голяма от лимита, то по-добре е да платите с Банков превод през платформата.

Фигура 1.

След като влезете в Платформата, в основното табло ще видите информация за активните Ви договори към момента (вижте Фигура 2). Родителите/настойниците с повече от едно дете, записани в детската градина и/или училището, ще могат да видят информация относно задължения, платени фактури, Кредитни известия и остатъци (салда) за всяко едно от тях.

Фигура 2.

 

Бутонът Обобщени данни предоставя възможност да проследите актуалните си задължения по всяка издадена фактура с информация за (вижте Фигура 3):

  • номер и дата на документа;
  • сума за плащане;
  • падеж и срок на плащане;
  • визуализиране на документа /PDF формат/.

Фигура 3.

 

Опцията за нареждане на плащане е активна от бутон Фактури (вижте Фигура 4), като можете да заплатите дължимите суми онлайн с кредитна или дебитна карта чрез системата на Paysera.

В случай, че имате повече от едно задължение, е необходимо да бъде погасено първо най-старото такова, тъй като системата позволява да се плащат фактурите в реда, в който възникват задълженията. Също така е необходимо да се плати цялата сума по издадена фактура. Системата не дава възможност за частично плащане.

Нареждането на плащане става като кликнете върху бутона Добави (стрелка 1), визуализиран срещу всяка фактура. В случай, че желаете да платите повече от една фактура наведнъж, е необходимо да кликнете върху бутона Добави срещу всяка от тях. След това трябва да кликнете върху жълтия бутон Плащане (стрелка 2), което ще Ви отведе до нов прозорец към системата на БОРИКА.

Фигура 4.

 

Преди извършване на плащане, следва да прегледате представената от системата информация за получателя на средствата, към който се извършва плащането, описание на сделката, дата и номер фактура, сума за плащане, такса за плащането (ако е приложимо) и друга налична информация за конкретното плащане (вижте Фигура 5).

Фигура 5.

 

След това въвеждате данните за картата и друга изисквана информация за извършване на превода (вижте Фигура 6). В този случай, системата изпраща до БОРИКА АД, респективно до банката-издател на картата, съобщение за авторизиране на плащането. Ако по картата има достатъчно налични средства за извършване на плащането, включително таксата за плащането (ако е приложимо) и общата сума е в рамките на определените по картата лимити за разплащания, операцията се осъществява и БОРИКА АД, съответно банката-издател на картата, връща към системата ни авторизационен код, потвърждаващ плащането. Системата Ви информира за успешно извършено плащане.

Фигура 6.

 

В случай, че поради някаква причина плащането не е успешно (например картата е блокирана/неактивна, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане или др.), системата Ви информира, че плащането не е успешно.

Вашата заявка за плащане е  валидна в рамките на 30 минути. След изтичането на този период, е необходимо да презаредите страницата и да създадете нова заявка за плащане.

При възникнал проблем, можете да се свържете с нас на reception@stgeorgeschool.eu